Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis ze schůze představenstva SPVS před VH dne 18.5.2023 v Zahrádkách

Zápis

Ze schůze představenstva SPVS před valnou hromadou dne 18.5.2023 v Zahrádkách

 

Účastni : 

Dr. Ing. Miroslav Kubů

František Valdman

Ing. David Sokol

Martin Lang

Ing. Ivo Machovič,

Jan Kácha

 

Omluveni : 

 

1.  výbor projednal přijetí nových členů:

Ing. Roman Tupý

 

2.  projednáno ukončení členství:

a)  na vlastní žádost:

Miloslav Klail

 

b) z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2022 zaniká členství:

 

 

3.  návrh na financování pohoštění na valné hromadě - členové se budou podílet 200 Kč na osobu

 

4.  výbor vyslechl zprávu p. Valdmana o hospodaření SPVS za rok 2022

 

5. výbor navrhl rozpočet na rok 2024

 

6.   projednány varianty exkurze Dánsko 2024, připraveno k diskuzi na VH.

 

Všechno bylo jednomyslně schváleno.

 

Zapsal: František Valdman

18.5.2023 Zahrádky