Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Příspěvkový řád

I. Úvodní ustanovení

Příspěvkový a platební řád Sdružení pěstitelů vánočních stromků (dále jen "řád") vychází ze stanov sdružení a upravuje placení členských příspěvků a paušálních plateb za ostatní činnost.

 

II. Členské příspěvky

1. Roční členský příspěvek řádného člena sdružení je stanoven na 2 500 Kč

2. Roční příspěvek platí řádní členové k 30. červnu běžného roku.

3. Členské příspěvky se při ukončení činnosti nevracejí.


III. Platby za jednorázové služby

Platby za jednorázové služby, poskytované pouze některým členů sdružení, nepodléhají ustanovením tohoto řádu.

 

V Kostelci n. Č. lesy, dne 09. 10. 2010


Připojené přílohy:
doc příspěvkový řád