Vítáme Vás na stránkách Sdružení pěstitelů vánočních stromků!

Vánoční stromky


Na našich stránkách se dozvíte veškeré základní informace o našem sdružení (stanovy, jednací, příspěvkový i volební řád), naleznete zde aktuální adresář členů i aktuální nabídku jejich produkce. Vánoční stromky

Naše sdružení nabízí tyto služby:

  • Zprostředkování kontaktu na dodavatele vánočních stromků
  • Zajištění a poskytování aktuálních informací o předpokládané vývoji cen, daňových systémů, celních a fytokaranténních, případně jiných předpisů
  • Poradenské služby
  • Organizování vzdělávací a osvětové činnosti
  • Zabezpečení propagace oboru a šíření informací
  • Vydávání tiskovin a periodik pro potřebu členů sdružení i pro veřejnost.
  • Zajištění a/nebo zprostředkování odborných posudků a konzultací
  • Provádění průzkumů, analýz, studií a plánů či projektů