Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis ze schůze představenstva SPVS před VH dne 3.9.2022 v Třemošné

 

                                                                Zápis

          Ze schůze představenstva SPVS před valnou hromadou dne 3.9.2022 v Třemošné

 

Účastni :

Dr. Ing. Miroslav Kubů

František Valdman

Martin Lang

Ing. Ivo Machovič,

Jan Kácha

 

Omluveni :

Ing. David Sokol

 

1.          výbor projednal přijetí nových členů:

Milan Šrotek

Jiří Hanzl

Radovan Jílka

Hynek Maršál

 

2.          projednáno ukončení členství:

a)      na vlastní žádost:

David Pintera

Lesní školka Čejkovka-Bc.Miroslav Hess

 

b)      z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2022 zaniká členství:

Ing. Pavel Plašil

 

3.          návrh na financování pohoštění na valné hromadě - členové se budou podílet

 

4.          výbor vyslechl zprávu p. Valdmana o hospodaření SPVS za rok 2019 a 2020

 

5.          diskuze o placení členských příspěvků

 

6.          Navrhuje ponechat představenstvo i kontrolní komisi ve stejném složení i na další volební období.

 

7.           projednány varianty exkurze Dánsko 2024, připraveno k diskuzi na VH.

 

Termín cca

Odhadované náklady cca ...................Kč.

 

 

Všechno bylo jednomyslně schváleno.

 

 

 

Zapsal: František Valdman

3.9.2022 - Třemošná