Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis ze schůze představenstva SPVS 23.6.2012 Hrádek u Sušice

 

Zápis z výborové schůze představenstva ze dne 23. 6. 2012, konané v Hrádku 

schůze se uskutečnila bezprostředně po skončení Valné hromady, kde byl zvolen nový výbor.

 

1. volba jednotlivých orgánu SPVS:

 

    Předseda  SPVS byl zvolen všemi hlasy                           Dr. Ing. Miroslav Kubů

    Místopředseda SPVS byl zvolen všemi hlasy                   František Valdman

    Pokladník SPVS byla zvolena všemi hlasy                       Ludmila Honzková

    Tajemník SPPVS byl zvolen všemi hlasy                         Ing. David Sokol

    Člen představenstva                                                          Ing. Jiří Pexídr

 

2. Organizační věci:

 

 - Představenstvo se shodlo na změně stanov v článku v článku III. - změna sídla SPVS    

     s dosavadní adresy Kostelec nad Černými lesy Pražská 110 na novou adresu:

   Nad Přehradou 404, 109 00 Praha 10.   / zajistí: Honzková, Kubů/

 

- převod dispozičních práv k účtu SPVS v KB z Ing. Karla Michalika na nového předsedu Dr.

   Ing. Miroslava Kubů.

 

- Předání razítka SPVS, dokumentace, účetnictví za uplynulé roky do r. 2009/ další r. 2010-

   2012 v držení pokladníka/  Ing. Michalikem novému předsedovi Ing. Kubů

 

3. Ostatní

 

 - projednána možnost reklamy prodeje živých vánočních stromků a použít volných  

    finančních prostředků v souladu s rozpočtem.  /možnosti letáky, inzerce v tisku

   / konkrétně dořešit! /

 

- bylo schváleno, že Ing. Karla Michalika nové představenstvo bude jmenovat čestným 

    předsedou SPVS v září 2012.

 

- byly projednány organizační záležitost exkurze Strasskirchen, zajistí Valdman a Honzková

    ve spolupráci s Martinem Langem.

 

V Hrádku dne 23. června 2012

Zapsala: Honzková


Připojené přílohy:
pdf spvs_predst_2012_06_23_hradek.pdf