Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis z výborové schůze SPVS dne 23.10.2021 konané ve Valticích

 

                                                                Zápis

          Z výborové schůze SPVS dne 23.10.2021 konané ve Valticích

 

Účastni :

Dr. Ing. Miroslav Kubů, František Valdman, Ing. David Sokol, Ing. Ivo Machovič,

Jan Kácha

 

Omluveni :

Martin Lang

 

1.          výbor projednal přijetí nových členů: p. Milana Šrotka

 

2.          projednáno ukončení členství p. Karla Váni

 

3.          návrh na financování pohoštění na valné hromadě 500

 

4.          výbor vyslechl zprávu p. Valdmana o hospodaření SPVS za rok 2019 a 2020

 

5.          diskuze o placení členských příspěvků - špatná platební morálka

 

6.          exkurze Německo a valná hromada u pana Reného Calty začátkem září

 

7.           projednány varianty exkurze Dánsko 2022, připraveno k diskuzi na VH

 program na 4 dny

-          Výstava + Odensee

-          Majland školky +plantáže

Termín cca 3 čtvrtek v srpnu

Odhadované náklady cca ...................Kč.

 

Zapsal : František Valdman

22.10.2021 - Valtice