Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis z výborové schůze SPVS dne 21.2.2023 konané v Úněticích

Zápis

Ze schůze představenstva SPVS v Úněticích 21.2.2023

 

Účastni :

Miroslav Kubů

František Valdman

David Sokol

Martin Lang

Ivo Machovič,

Jan Kácha

 

Omluveni :

 

 

1.          naplánování termínu valné hromady - 18.5.2023 v Palupíně (penzion Mlýn v Zahrádkách) při akci pořádané firmou L.E.S. CR

pro : 5         proti: 0       zdržel se: 0

 

2.          určení ceny cestovních náhrad: 7 Kč za km

pro : 4         proti: 0       zdržel se: 1

 

3.          ukončení členství ve Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR k 31.12.2023 zajistí pan Sokol

pro : 4         proti: 0       zdržel se: 1

 

4.          vložit 300 000 Kč na nějaký spořící produkt od Komerční banky - pověřen pan Valdman

pro : 5         proti: 0       zdržel se: 0

 

5.           vytištění 50 000 ks  propagačních letáků - zajistí pan Sokol

-          členům je bude sdružení prodávat za dotovanou cenu 1 Kč za kus

-          nákupní cena je cca 2,50 Kč s DPH za kus

pro : 5         proti: 0       zdržel se: 0

 

 

 

Zapsal: František Valdman

21.2.2023


Připojené přílohy:
pdf spvs_predst_2023_02_21_unetice.pdf