Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 23.6.2012 v Hrádku u Sušice

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

 Konané dne 23. 06. 2012 v Hrádku u Sušice

 

Přítomno:        členů   26        - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů   2                     

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

2. Schválení programu VH

 

3.  Jednomyslně a bez připomínek bylo schváleno:

            mandátová a návrhová komise:         Klail, Beneš

            zapisovatel:                                        Pexídr

           ověřovatelé zápisu:                             Stejskal, Pliska

 

4.  Představení nových členů:

              Lenka Řípová                       4ha

              Lesní školka Čejkovka         4ha

              Holomek Stanislav               0,5ha

         Všichni přijati.

 

5. Vyloučení členů pro neplacení:  Honzková

             Všichni zaplatili, nikdo není vyloučen

 

6. Ukončení členství: požádali p. Diviš a LČR Boubín

 

7. Zpráva o činnosti sdružení za rok 2011:

             Valdman - zpráva za rok 2011 a část roku 2012

              Kubů - zpráva o zasedání Evropské rady pěstitelů vánočních stromků   

                          v Irsku

8. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011: Honzková

              oproti plánovaným výdajům bylo ušetřeno cca 3.600Kč,

              za minulé období 100% úhrada faktur

 

9. Zpráva revizní komise 

              Účetnictví je vedeno přehledně, bez chyb

 

10. Zpráva o výročí 15 let od založení SPVS:  Michalik

 

11. Návrh činnosti na příští období: Valdman

              exkurze Rakousko, program

 

12. Návrh rozpočtu na období 2013: Honzková

 

13. Informace o www stránkách:  Honzková, Valdman

 

14. Volby do představenstva a revizní komise

Zvoleni

Představenstvo:          Dr. Ing. Miroslav Kubů

                                   František Valdman

                                   Ludmila Honzková

                                   Ing. David Sokol

                                   Ing. Jiří Pexídr

 

Revizní komise:          Václav Komrska

                                   František Valdman starší

                                   Pliska Tomáš

15. Diskuze:

 

Stejskal - pojištění plantáží, nový produkt, do konce července bude výstup od makléřské     

                 firmy

 

Michalik - navrhl projednání udělení čestného členství Herzogovi za jeho přínos pro SPVS

 

Kubů, Valdman - poškození plantáží mrazem v závislosti na umístnění plantáží

 

Honzková - jménem SPVS poděkovala Michalikovi za jeho práci ve sdružení

 

16. Usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1.                  Zprávu o činnosti za uplynulé období

2.                  Plán činnosti na další období

3.                  Zprávu o hospodaření za uplynulé období

4.                  Rozpočet na příští rok

5.                  Přijetí nových členů

6.                  Zpráva revizní komise

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

Zapsal: Jiří Pexídr dne 23. 06. 2012


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2012_06_23_hradek.pdf