Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Zápis SPVS z valné hromady 15.6.2013 v Lomnici nad Popelkou

 

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

 Konané dne 15. 06. 2013 v Lomnici nad Popelkou

 

Přítomno:        členů   19        - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů   2                     

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

2. Schválení programu VH

 

3.  Jednomyslně a bez připomínek bylo schváleno:

            mandátová a návrhová komise:         Michalik, Honzek

            zapisovatel:                                        Sokol

           ověřovatelé zápisu:                             Šíma, Dvořák

 

4.  Představení nových členů:

              p. Dráský                              2,6ha

              Ing. Karel Váňa                   0,5ha

         Všichni přijati.

Udělení čestného členství a jmenování čestným předsedou panu Ing. Karlu Michalikovi

 

5. Vyloučení pro neplacení a ukončení členství: 

            Vyloučeni: Machala, Polách

            Ukončení členství: požádali Castanea, p. Hrabák, p. Beran, p. Holomek

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za rok 2012:

             Kubů - zpráva za rok 2012 a část roku 2013

 

7. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011: Honzková

              oproti plánovaným výdajům bylo ušetřeno cca 30.677 Kč,

 

8. Zpráva revizní komise 

              Účetnictví je vedeno přehledně, bez chyb

 

9. Informace o exkurzi Rakousko x Valtice - Honzková

 

10. Informace o chystané účasti členů výboru na Evropském setkání pěstitelů v Belgii

            19. - 22.6.2013 - Kubů, Valdman, Honzkovi

 

11. Návrh činnosti na příští období 2014: Valdman

            2-3x výborová schůze

            červen 2014 - Evropské setkání pěstitelů v Jindřichově Hradci

            září 2014 - VH

            Hlasování: všichni pro

 

12. Návrh rozpočtu na období 2013: Honzková - navržen vyrovnaný rozpočet 114.000 Kč + mimo rozpočet 700.000 Kč předpoklad nákladů na Evropské setkání - bude vybráno od zůčastněných

            Hlasování: všichni pro

 

13. Informace o stavu příprav Evropského setkání v roce 2014, které pořádá naše združení v Jinřichově Hradci - Valdman, Kubů, Sokol, Honzková

 

13. Informace o www stránkách:  Honzková, Valdman

 

14. Schválení udělení čestného členství panu Herzogovi v roce 2014

            Hlasování: všichni pro

 

15. Diskuze:

 Sokol - informace o překladech článků z časopisu Nadel Journal

 

16. Usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1.                  Zprávu o činnosti za uplynulé období

2.                  Plán činnosti na další období

3.                  Zprávu o hospodaření za uplynulé období

4.                  Rozpočet na příští rok

5.                  Přijetí nových členů

6.                  Zpráva revizní komise

7.                  Udělení čestného členství p. Herzogovi

 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

Zapsal: David Sokol dne 15. 06. 2013

 

zápis ověřil pan Šíma a Dvořák


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2013_06_15_lomnice.pdf