Louis vuitton taschen imitate Louis vuitton falso Louis vuitton imitazioni borse Louis vuitton tassen kopen

Vánoční stromky umělé nebo přírodní


Mezi lidmi přetrvává mylný názor, že umělé stromy šetří naše lesy. Dnes už to dávno není pravda, protože většina vánočních stromků je speciálně pěstována k tomuto účelu. Stromky, které majitelé vyřezávají z klasických lesů, by stejně musely z lesa zmizet a je jenom výhodné, je odstranit v předvánoční době. Navíc i z ekologického pohledu vítězí přírodní stromy.

Holandský spotřebitelský časopis Consumentengids porovnával, jaký vliv na životní prostředí mají přírodní a umělé stromky. Samozřejmě počítal, že umělý vydrží deset sezon, přírodní jednu. Měřil spotřebu vody, energie a surovin, množství škodlivých látek vypuštěných do vody i ovzduší při výrobě a také množství odpadu, který zbude po zlikvidování ve spalovně.

Výroba umělých stromků spotřebuje asi stejné množství vody, ale pětkrát více energie než vypěstování stromku ve speciálních plantážích. Nejhorší jsou těžké kovy obsažené v materiálu, z něhož se umělé stromky vyrábějí. V některých naměřili Nizozemci dokonce čtyřicetkrát vyšší obsah kadmia, než kolik připouštějí normy. Nebezpečné látky vznikají i při likvidaci těchto stromků ve spalovnách. I když jsou z větší části vyrobeny z méně škodlivého polyetylenu, jehličí je z PVC, při jehož spalování unikají do ovzduší jedovaté dioxiny. V rámci objektivity je ale třeba připomenout, že při pěstování přírodních stromů se používají chemická hnojiva a postřiky proti škůdcům. Přesto vítězí živé stromky.

K podobnému závěru došli i odborníci na rakouské univerzitě ve Vídni. Zjistili, že na výrobu jednoho umělého vánočního stromku se spotřebuje tolik kyslíku, kolik by nestačil vyprodukovat přírodní strom po celou dobu svého růstu. Bohužel člověk nežije tolik stovek let, aby jedním umělým stromek vyrovnal kyslík z přírodního lesa.

Umělá atrapa na Vánoce nepatří, tvrdí čeští pěstitelé vánočních stromů. Dokonce v posledních letech jim spotřebitelé dávají zapravdu, protože přírodní stromky začínají vytlačovat umělé. „V Německu využívá umělý stromek maximálně pět procent obyvatel, v Dánsku jenom tři procenta. V Česku asi 15 procent,“ odhadují pěstitelé s tím, že výzkumy ze zahraničí ukazují, že čím víc roste životní úroveň, tím se lidé přiklánějí k přírodním stromkům. Tento trend začíná být patrný i v Česku.