Zápis SPVS z valné hromady 18.6.2016 Raspenava

Zápis z valné hromady Sdružení pěstitelů vánočních stromků

 

Konané dne 20.06.2016 v Raspenavě.

 

Přítomno:        členů 31                          - valná hromada je usnášeníschopná

                        hostů 1                       

 

1. Valdman - zahájení VH a uvítání členů, seznámení s programem VH

 

                     1. Seznámení s programem a schválení programu valné hromady

                   2. Volba mandátové návrhové, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   3. Zpráva mandátové komise

                   4. Představení nových členů

                   5. Vyloučení členů a ukončení členství

                   6. Zpráva o činnosti sdružení za minulé období       

                   7. Zpráva o hospodaření sdružení za minulé období

                   8. Zpráva revizní komise

                   9. Plánování exkurze

                   10. Návrh činnosti na příští období

                   11. Návrh rozpočtu na příští období

                   12. Informace o www stránkách SPVS

                   13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů vánočních stromků

                   15. Diskuze

                   16. Usnesení

 

Vyzvání k doplnění programu - nikdo nic nenavrhl. 

Schválení programu VH

                  pro : 31     proti: 0     zdržel se: 0

 

2. Volba komisí:

                2.1. mandátová a návrhová komise: Přemysl Bača, Václav Faltus, Radek hefka

                2.3. zapisovatel: David Sokol

                2.4. ověřovatelé zápisu: Jan Kácha, Ludmila Honzková

                pro : 31          proti: 0     zdržel se: 0

 

3.  Zpráva mandátové komise: Radek Hefka

               účast 31 členů, VH je usnášeníschopná

 

4. Představení nových členů: 

              4.1. p. Herzig, Olomoucko, 0,5 ha

              4.2. Selucký Patrik, Kyjov, 5ha      

              4.3. Kaprál Lukáš, Vlašim, 1,5ha

 

5. Ukončení členství:  

            5.1. Nikdo se nevylučuje.

            5.2. p. Piňos, školkařské středisko Osina

- ukončuje členství na vlastní žádost k 31.12.2016

 

 

6. Zpráva o činnosti sdružení za minulá období: Valdman

    6.1. na podzim 2015 proběhla exkurse v Rakousku u firmy HEZOG

    6.2. VH v Horní cerekvi

    6.3. Výbor se sešel 1x v motorestu Rohlenka, příprava VH

 

7.  Zpráva o hospodaření za minulé období: Honzková

    -     byla přednesena podrobná zpráva o hospodaření SPVS v roce 2015 

 

8. Zpráva revizní komise, vše je vedeno pečlivě a nejsou shledány žádné nedostatky.

 

9.  Plánování exkurze

     9.1. pro rok 2017 je naplánována odborná exkurse do školek  LIECO v Kalwangu v Rakousku s přespáním ve Valticích a posezením ve sklípku. Termín 2.6.2016

 

10. Návrh činností na příští období: Valdman 

      10.1. VH v termínu 26.5 2017, konání ve firmě LESOŠKOLKY ŘEČANY s.r.o. 

      10.3.  Překlady článků z odborných časopisů

      10.5.  Návrh reklamy - zdůraznit pěstování stromků na plantážích, propagace českých

                tradičních vánoc, výroba letáků, oslovit televizní stanice a novináře

 

11.  Návrh rozpočtu na příští období: Honzková

    -   příjmy 125 000Kč, výdaje 247 000Kč, schodek 122 000Kč bude čerpán z rezerv,

        stav financí k dnešnímu dni je 514 000 Kč. 

 

12.  Informace o www stránkách

    - na www stránky doplníme mapu s lokalizací  jednotlivých členů 

    -  novináře je potřeba odkazovat na tiskovou zprávu

 

13. Informace o zasedání Evropské rady pěstitelů VS: Kubů

    - na jednání proběhlo hodnocení obchodu roku 2015 dle jednotlivých členských států, certifikace

 

15. Diskuze

     15.1. Kubů - informace o vypracování návrhu na změnu zákona o ochraně ZPF a jeho zaslání místopředsedovi PS Bartoškovi

 

16. Usnesení: VH schvaluje

            16.1. Přijetí nových členů - Herzig, Selucký, Kaprál

            16.2. Ukončení členství- na vlastní žádost p. Piňos

            16.3. Bere na vědomí zprávu o činnosti za minulé období

            16.4. Schvaluje zprávu o hospodaření sdružení za minulé období

            16.5. Bere na vědomí zprávu o plánované exkurzi

            16.6. Bere na vědomí plán činnosti na příští období

            16.7. Schvaluje rozpočet na příští období

            16.8. Bere na vědomí zprávu o webových stránkách

            16.9. Bere na vědomí zprávu o zasedání Evropské rady PVS

 

                     Usnesení bylo přijato jednomyslně

 

Zapsal: Ing. David Sokol

Dne 18.06.2016

 

 

Ověřil:

Jan Kácha a Ludmila Honzková


Připojené přílohy:
pdf spvs_vh_2016_06_18_raspenava.pdf
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。